دریافت ویدیو
vSphere 6.7 – vCenter Server High Availability-720 thumbnail
1

دو گزینه برای پیاده سازی vCenter Server High Availability

قابلیت vCenter Server High Availability یا به اختصار VCHA در نوامبر سال 2016 در vSphere 6.5 معرفی شد.  در نسخه‌ی vSphere 6.7 دارای دو گزینه برای پیاده سازی می‌باشد: ‫vCenter Server با یک PSC کارگذاری شده ‫ vCenter Server با یک PSC خارجی در این لایت‌بُرد آموزشی، این گزینه های  پیاده سازی را مورد واکاوی قرار می […]