دریافت ویدیو
Lightboard Session_ #vVols Overview_360 thumbnail
0

شرح کلی vVols

در این ویدئو می‌بینیم که چرا VMware vSphere Virtual Volumes یا vVols راهکاری هستند که مشتریان SAN/NAS با استفاده از آن‌ها می‌توانند یک از مدل عملیاتی بهینه‌سازی‌شده برای محیط‌های مجازی بهره ببرند.