دریافت ویدیو
Introduction to vSphere Clustering Service (vCLS)_720 thumbnail
3

معرفی قابلیت vSphere Clustering Service یا vCLS

vSphere Clustering Service یا vCLS قابلیت جدیدی است که در بروزرسانی اول vSphere 7 معرفی شد. اولین نسخه از این قابلیت زیربنایی را برای ایجاد یک Control Plane جداسازی‌شده و توزیعی برای سرویس‌های Clustering در vSphere فراهم می‌کند.