دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح احراز هویت دومرحله‌ای

در این ویدیو شرحی از احراز هویت دومرحله‌ای یا Two-Factor Authentication ارائه خواهد شد. این نوع از احراز هویت سطح امنیت را افزایش می‌دهد و با ترکیب دانسته‌های شما با یکی از دارایی‌هایتان به مجرمان اجازه‌ نمی‌دهد به اطلاعات شما دسرتسی پیدا کنند.

ویدیوهای مرتبط