دریافت ویدیو

مجازی‌سازی107 ویدیو

Lightboard Session- #vVols and #SRM Overview_720 thumbnail
3

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.
Part 1- Introduction to the vMotion process_720 thumbnail
0

معرفی فرایند vMotion

در این ویدیو، مفهوم ابتدایی انتقال زنده‌ی یک بار کاری با استفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و با جزئیات می‌بینیم که از نظر vCenter Server و ESXi Host چه فرایندهایی دخیل هستند.
vSphere Virtual Volumes (vVols) Overview_720 thumbnail
0

شرح کلی راهکار vVols

در این ویدیو می‌بینیم که vVols چگونه می‌تواند از طریق مدل عملیاتی جدید و فعال‌سازی Storage خارجی آگاه از VM و حذف Containerهای فیزیکی برای مصرف منعطف منابع، Storage را دگرگون نماید.
WHAT are the different types of Firewall Failover_720 thumbnail
0

شرح انواع Failover فایروال

در این ویدیو در مورد مفهوم Failover، فایروال‌های Active Active و Active Standby و تفاوت بین آن‌ها صحبت می‌شود و همچنین تفاوت بین Failoverهای Stateful و Stateless بیان می‌گردد.