دریافت ویدیو

مجازی‌سازی98 ویدیو

StorageMinute vVols and SRM Integration_720p thumbnail
0

vVols و SRM

در این ویدیو به یکپارچه‌سازی بین vVols و SRM پرداخته می‌شود. 
#StorageMinute_ #vVols with #Hitachi Storage_720 thumbnail
0

vVols و Hitachi Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین Hitachi Storage و vVols پرداخته می‌شود.
StorageMinute HPE Nimble vVols Solutions_720p thumbnail
0

vVols و HPE Nimble Storage

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، به ارتباط بین HPE Nimble Storage و vVols پرداخته می‌شود.
LightboardSessionvVolsvsTraditionalDatastore720 thumbnail
0

مدیریت Policyها در vVols

در این ویدئو از مجموعه‌ی آموزشی vVols، نحوه‌ی مدیریت Policyها، پیکربندی‌ها و قابلیت‌ها در سطح دیسک آموزش داده می‌شوند.
Lightboard Session_ #vVols Overview_360 thumbnail
0

شرح کلی vVols

در این ویدئو می‌بینیم که چرا VMware vSphere Virtual Volumes یا vVols راهکاری هستند که مشتریان SAN/NAS با استفاده از آن‌ها می‌توانند یک از مدل عملیاتی بهینه‌سازی‌شده برای محیط‌های مجازی بهره ببرند.
Part 1_ Introduction to the vMotion process_360 thumbnail
0

مقدمه‌ای بر فرایند vMotion

در این ویدئو مفهوم ابتدایی Live Migration یک بار کاری بااستفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و می‌بینیم که از منظر vCenter Server  و ESXi Host چه فرایندهایی به‌کار گرفته می‌شوند و وقتی vMotion راه‌اندازی می‌گردد چه اتفاقی رخ می‌دهد.
The Bald Truth- Recovery Time Objective & Recovery Point Objective Explained_480 thumbnail
1

شرح مفاهیم RTO و RPO

در این ویدئو در مورد RPO یا اهداف نقطه بازیابی و RTO یا اهداف زمان بازیابی و نقش کلیدی آن‌ها را تعیین میزان Downtime و Data Loss قابل‌قبول در هنگام طراحی استراتژی تاب‌آوری IT صحبت خواهد شد.
Learning VMware vRealize Operations Manager – What Are Policies_720 thumbnail
0

آموزش vRealize Operations Manager: قسمت پنجم – Policyها

در این قسمت از مجموعه‌ ویدئوهای آموزشی راهکار vRealize Operations Manager از VMware به Policyها می‌پردازیم. در این بخش خواهیم دید که مفهوم  Policyچیست و چه نقشی را ایفا می‌کنند، می‌بینیم چگونه باید در بخش Administration به انتخاب Policyها بپردازیم، با انتخاب Policy اطلاعات لازم را ببینیم و با نحوه‌ی کار با Policyها نیز آشنا خواهیم شد.