دریافت ویدیو

مجازی‌سازی113 ویدیو

vSAN Disk Groups_720 thumbnail
5

Disk Groupهای vSAN

در این ویدیو خواهیم دید که vSAN چطور از دیسک‌ها استفاده می‌کند. همچنین در مورد Disk Groupها، استفاده از Cache و ظرفیت و سناریوهای خرابی صحبت خواهد شد.
Introduction to vSphere Clustering Service (vCLS)_720 thumbnail
2

معرفی قابلیت vSphere Clustering Service یا vCLS

vSphere Clustering Service یا vCLS قابلیت جدیدی است که در بروزرسانی اول vSphere 7 معرفی شد. اولین نسخه از این قابلیت زیربنایی را برای ایجاد یک Control Plane جداسازی‌شده و توزیعی برای سرویس‌های Clustering در vSphere فراهم می‌کند.
What is vSAN_720 thumbnail
3

vSAN چیست؟

در این ویدیو در این مورد صحبت می‌شود که ESXi Hostها چطور با درایوهای Local پر می‌شوند تا یک vSAN Cluster واحد ایجاد شود. سپس در مورد کلاستر 2-Node و Stretched صحبت می‌گردد. در نهایت توضیحاتی نیز در مورد پیکربندی‌های گروهی ارائه می‌گردد.
Lightboard Session- #vVols and #SRM Overview_720 thumbnail
3

شرح کلی vVols و SRM

در این ویدیو در مورد vVols و راهکار ‫Site Recovery Manager یا SRM که یک راهکار Disaster Recovery از VMware است، صحبت خواهد شد.
Part 1- Introduction to the vMotion process_720 thumbnail
0

معرفی فرایند vMotion

در این ویدیو، مفهوم ابتدایی انتقال زنده‌ی یک بار کاری با استفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و با جزئیات می‌بینیم که از نظر vCenter Server و ESXi Host چه فرایندهایی دخیل هستند.