دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

بررسی تکنولوژی Blockchain، پایه‌ی Cryptocurrencyها

امروزه با متداول شدن پرداخت‌های دیجیتال دیگر نیازی به حمل پول نقد نیست و چه خواستار غذا باشید، چه خرید‌های روزمره، چه تاکسی و چه خدمات عمومی، ‫می‌توانید هزینه‌ها را‫ به صورت دیجیتال پرداخت نمایید. اما تفاوت بین این نوع پرداخت و پول نقد این است که ‫پول نقد، غیر قابل ردیابی است، ‫می‌توان به صورت ناشناس آن را خرج نمود و قابل اعتماد است.
اما برای رفع نقص‌های پرداخت نقدی و همچنین دیجیتال، Cryptocurrencyها که Bitcoin اولینشان بود، پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند. اما پایه‌ی تمام این Cryptocurrencyها Blockchain می‌باشد. تکنولوژی Blockchain برخلاف بانک، که تنها یک نسخه از تراکنش‌ها را نگهداری می‌کند، ‫نسخه‌ای از فهرستی از تراکنش‌ها را به تمام اعضای خود می‌دهد و در نتیجه همه‌ی افراد با هم ‫مسئول اعتمادِ سیستم می‌باشند.

شرکت سیسکو نیز بلاکچین را معرفی کرده که مباحث دقیق تر آن در مقاله “ معرفی Blockchain ارائه‌شده توسط سیسکو ” در سه قسمت ارائه شده است.

ویدیوهای مرتبط