دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

راهکار Citrix Workspace برای Google Cloud

امروزه مقدار کاری که در درون دفاتر انجام می‌شود با کاری که بیرون از آن‌ها انجام می‌گردد، برابری می‌کند. همچنین کارایی دستگاه‌های موبایل با رایانه‌های قدیمی برابری می‌کند. امروزه در مدیریت محیط کاری، باید کاربران را ترغیب کرد تا به Cloud بیایند و در کسب‌و‌کار قابلیت‌های دیجیتال را در اولویت قرار داد و همچنین، پیچیدگی و رسیک را کاهش داد. اما متاسفانه اما با راهکارهای IT قدیمی، نمی‌توان به این تعادل دست یافت.

شرکت‌های Citrix و Google Cloud با همکاری هم راهکارهایی را برای دست‌یابی به فضای کاری دیجیتال ایمن و ساده‌ای ارائه می‌دهند تا به سازمان‌های این توانایی را بدهند که از هر کجا و در هر زمان کار خود را انجام دهند و نوآوری را به حقیقت تبدیل کنند.

ویدیوهای مرتبط