دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معماری امنیت سایبری: پنج اصل مهم و یک اصل ممنوع

در این ویدیو اصول مبنایی امنیت سایبری شرح داده می‌شود؛ پنج مورد از بهترین راهکارها و یک مورد مخالف. این اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای معماری امنیت سایبری است که از دوره‌های دانشگاهی الهام گرفته شده است.

ویدیوهای مرتبط