دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح حملات Denial of Service یا DoS

حملات Denial of Service یا DoS یکی از تاکتیک‌های عاملین مخرب به حساب می‌آیند. در این ویدیو انواع مختلف حملات DoS معرفی می‌گردد و اقداماتی که می‌توان جهت خنثی کردن تهدید این حملات اتخاذ کرد شرح داده می‌شود.

ویدیوهای مرتبط