دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مقایسه عملکرد انسان و هوش مصنوعی در حملات Phishing

در این ویدیو از طریق آزمایشی خواهیم دید که چه کسی در Phishing بهتر است: انسان‌ها یا هوش مصنوعی. نتیجه این آزمایش ممکن است شما را شگفت زده کند؛ اما در هر صورت، با توجه به اینکه هوش مصنوعی در حال تکامل است، ما انسان ها باید هشیارتر از همیشه باشیم تا بتوانیم از حملات Phishing پیشگیری کنیم.

ویدیوهای مرتبط