دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

بهبود وضعیت امنیتی دولت‌ها با راهکار Cyber Range شرکت VMware

راهکار Cyber Range از شرکت VMware که برای حفظ امنیت دولت‌ها طراحی شده است می‌تواند تهدیدات واقعی را شبیه‌سازی کرده و به تیم‌های امنیتی توانایی شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ فعال و آینده‌نگرانه به حملات را بدهد.

ویدیوهای مرتبط