دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

آموزش نصب vSAN با روش Quickstart

در این ویدیو در مورد آموزش نصب vSAN صحبت خواهد شد، باید توجه داشت که برای نصب vSAN چند روش وجود دارد. در این ویدیو در مورد روش Quickstart که بتوان vSAN را روی سه Host نصب کرد. سپس در مورد فرایند پیکربندی و Healthcheckهای vSAN Skyline بحث می‌شود. برای آگاهی از میزان عملکرد vSAN می توانید از مقاله سنجش عملکرد vSAN استفاده کرده و به این لینک رجوع کنید.

ویدیوهای مرتبط