دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح حمله‌ی Volumetric DDoS بزرگی در آسیا

در این ویدیو به شرح یک حمله‌ی Volumetric DDoS بزرگ پرداخته می‌شود که یک شرکت امنیت و Cloud در آسیا آن را تجربه کرد. در سال 2020 چندین حمله‌ی کوچک به این شرکت انجام شد، اما در اوایل سال 2021 مهاجمی مجموعه‌ای از حملات بزرگ را به انجام رساند و سعی کرد سرویس این شرکت را قطع کند. در ویدیو به شرح کامل حمله پرداخته می‌شود.

ویدیوهای مرتبط