دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

Cross-Site Scripting یا XXS چیست و هکرها چگونه از آن استفاده می نمایند

ویدیو فوق به تشریح (Cross-Site Scripting (XSS پرداخته و روش استفاده هکرها از متد هک XSS را به صورت کامل توضیح می دهد. در این ویدیو از OWASP به تشریح این نوع حملات می پردازد و در مقاله ۱۲ شیوه کدنویسی ایمن توسط OWASP می توانید بیشتر با روش های امن سازی برنامه ها با کد نویسی صحیح آشنا شوید.

ویدیوهای مرتبط