دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: طراحی فرایندهایی برای تکنولوژی – قسمت بیست‌وچهارم

تکنولوژی یکی از اجزای حیاتی برای ادامه‌ی کار بسیاری از سازمان‌ها است. اما وقتی سازمان‌ها بیش از حد به تکنولوژی‌های خود اتکا کنند ممکن است ریسک‌هایی برایشان ایجاد گردد. به همین دلیل است که سازمان‌ها برای تطبیق با SOC 2 Common Criteria 5.2 باید فعالیت‌های کنترلی را انتخاب کنند و توسعه دهند که به آن‌ها کمک کند از تکنولوژی خود استفاده کرده و آن را مانیتور نمایند.

ویدیوهای مرتبط