دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: آماده‌سازی برای نیازهای دسترس‌پذیری کنونی و آینده – قسمت چهل‌وهفتم

در بیان ساده، برای بررسی دسترس‌پذیری برای تطبیق‌پذیری SOC 2 از سازمان‌ها پرسیده می شود که آیا سیستم های آن‌ها برای عملیات و استفاده قابل دسترسی می باشد یا خیر. سازمان‌هایی که می‌خواهند دسترس‌پذیری را در ممیزی‌های SOC 2 خود قرار دهند، آماده شدن برای نیازهای دسترس‌پذیری کنونی و آینده ضروری است. برای آشنایی در مورد SOC اینجا کلیک کنید.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو