دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: بررسی دستگاه‌های فیزیکی – قسمت سی‌ودوم

یکی از اولین مراحل فرایند ممیزی SOC 2 بررسی این امر است که چه افراد، فرایندها و تکنولوژی‌هایی در ارزیابی حضور خواهند داشت.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو