دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: تعریف مسئولیت‌های کارمندان – قسمت هفتم

معمولا در کسب‌وکار، کارمندان نقش‌ها و مسئولیت‌ها متفاوتی دارند و این امر ممکن است منجر شود به عدم ارتباط مناسب. نظارت کافی، سلسله‌مراتب برای گزارش‌دهی و ایجاد مسئولیت‌های مناسب شیوه‌های کلیدی یک سازمان برای حل این مشکل و ایجاد محیطی کارآمد هستند. در حین یک ممیزی SOC 2  افراد مسئول ممیزی به چندین سند رجوع می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که Common Criteria 1.3 در زمینه مسئولیت‌ها رعایت شده است.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو