دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: تاثیر الزامات قراردادی روی اطلاعات محرمانه – قسمت پنجاه‌و‌دوم

درک اینکه الزامات قراردادی چه تاثیری روی اطلاعات محرمانه دارند، برای تطبیق با معیارهای محرمانگی 1.2 بسیار مهم است و در تطبیق‌پذیری SOC 2 مد نظر قرار خواهد گرفت.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو