دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: تاثیر فریب‌کاری روی ریسک‌ها – قسمت نوزدهم

در یک ممیزی SOC 2 به‌عنوان بخشی از فرایند ارزیابی ریسک، سازمان‌ها باید فرصت‌هایی که در یک سازمان برای تقلب و فریب وجود دارد را ارزیابی کنند تا بتوانند درک کنند که این امر چه تاثیری روی ریسک می‌گذارد.

ویدیوهای مرتبط