دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: یکپارچه‌سازی با چارچوب COSO – قسمت چهارم

‫یکی از تغییرات اساسی در ‫چارچوب SOC 2 در سال 2017، اضافه شدن 17 اصل از چارچوب کنترل داخلی COSO است. چارچوب یکپارچه‌ی کنترل داخلی COSO یکی از متداول‌ترین مدل‌های مورد استفاده برای طراحی، پیاده‌سازی، حفظ و نگهداری و ارزیابی کنترل‌های داخلی است و به پنج بخش تقسیم می‌شود: کنترل، محیط، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، مانیتور کردن فعالیت‌ها و فعالیت‌های کنترل موجود.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو