دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: تست برنامه‌ی تداوم کسب‌وکار – قسمت پنجاه‌و‌سوم

برای تطبیق‌پذیری SOC 2، باید نشان داده شود که برنامه‌ی تداوم کسب‌وکار تست شده است و درصورت بروز مشکل، این برنامه به درستی کار خواهد کرد.

ویدیوهای مرتبط

لیست پخش این ویدیو