دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

ویژگی Glass Tables در راهکار Splunk Enterprise Security

امروز سازمان‌ها نیازمند نمایی به مخیط امنیتی خود هستند که ساختار و قابلیت دید در سطح سیستم را به سازمان‌ها ارائه دهد تا به ‎آنان کمک کند ‫اتفاقات در حال رخ دادن در محیط خود را درک نمایند. این راهکار به تیم‌های امنیتی اجازه می‌دهد که به طور کامل ریسک‌های امنیتی و تهدیدات رو به محیط‌های خود را درک کنند.

راهکار Splunk Enterprise Security شامل قابلیت Glass Table است که به تحلیلگران امنیتی کمک می‌کند مصورسازی‌های سفارشی را ایجاد کنند که نشان‌دهنده‌ی جریان‌های کاری، توپولوژی، شناسایی، بازرسی، و توالی‌های پاسخ هستند؛ در این ویدئو به شرح این ویژگی پرداخته می‌شود.

ویدیوهای مرتبط