دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

آشنایی با راهکار Splunk Phantom، یکی از بهترین راهکارهای SOAR

افرادی که در تیم‌های امنیتی کار می‌کنند، با زیرساخت امنیتی پیچیده‌ای شامل گستره‌ای از تکنولوژی‌ها از چندین منبع و علاوه بر آن منابع محدودی برای دفاع از سازمان خود سروکار دارند . Splunk Phantom، که یکی از بهترین راهکارهای Security, Orchestration, Automation and Response یا SOAR است، با یکپارچه‌سازی تیم، فرایند‌ها و ابزارِ سازمان‌ها، به نجاتشان می‌آید، تا بتوانند بهترین دفاع ممکن را در کمترین زمان ارائه نمایند.

جهت اطلاع از مفهوم اسپلانک به این لینک مراجعه فرمایید.

ویدیوهای مرتبط