دریافت ویدیو
Cisco Tetration Analytics Overview thumbnail
1

ویدیوی معرفی Cisco Tetration Analytics

پلتفرم Cisco Tetration با  هدف استفاده از داده‌های جامع سنجش ترافیک (Traffic Telemetry)، که هم از سرورها و هم از Switchهای Cisco Nexus جمع‌آوری می‌شوند، طراحی شده است.  این پلتفرم با رویکردی مبتنی بر الگوریتم، تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای را انجام می‌دهد و یک Whitelist Policy ثابت برای برنامه‌ها اعمال می‌کند. این رویکرد مبتنی بر الگوریتم […]