دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

ویدیوی معرفی Cisco Tetration Analytics

پلتفرم Cisco Tetration با  هدف استفاده از داده‌های جامع سنجش ترافیک (Traffic Telemetry)، که هم از سرورها و هم از Switchهای Cisco Nexus جمع‌آوری می‌شوند، طراحی شده است.  این پلتفرم با رویکردی مبتنی بر الگوریتم، تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای را انجام می‌دهد و یک Whitelist Policy ثابت برای برنامه‌ها اعمال می‌کند. این رویکرد مبتنی بر الگوریتم شامل تکنیک‌های یادگیری ماشینی بدون نظارت و تجزیه و تحلیل رفتاری می‌باشد و راهکاری مناسب جهت استفاده ارائه می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط