دریافت ویدیو
Cybersecurity Architecture- Application Security_720.mp4_snapshot_14.31.844
1

معماری امنیت سایبری: امنیت برنامه کاربردی

باگ‌های نرم افزاری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر هستند. اما هرچه مدت بیشتری بگذرد و شناسایی نشوند، هزینه رفع آن‌ها بیشتر می شود و خطر آسیب‌پذیری‌های امنیتی که عوامل مخرب می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند نیز افزایش می‌یابد. در این قسمت از سری معماری امنیت سایبری، چرخه عمر باگ‌های نرم‌افزاری توضیح داده می‌شود و بیان می‌گردد […]