دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معماری امنیت سایبری: امنیت برنامه کاربردی

باگ‌های نرم افزاری یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر هستند. اما هرچه مدت بیشتری بگذرد و شناسایی نشوند، هزینه رفع آن‌ها بیشتر می شود و خطر آسیب‌پذیری‌های امنیتی که عوامل مخرب می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند نیز افزایش می‌یابد. در این قسمت از سری معماری امنیت سایبری، چرخه عمر باگ‌های نرم‌افزاری توضیح داده می‌شود و بیان می‌گردد که چگونه می‌توان از طریق فرآیندهای پیشگیرانه که جایگزین رویکردهای جداگانه توسعه و عملیات شده‌اند، آن‌ها را برطرف کرد.

ویدیوهای مرتبط