دریافت ویدیو
Google Cloud and Cisco Webex Contact Center AI_720 thumbnail
1

یکپارچه‌سازی Contact Center‌های سیسکو و Google Cloud

قابلیت‌های هوش مصنوعی Contact Center سیسکو با همکاری Contact Center متعلق به Google Cloud، راهکارهای قدرتمندی را می‌سازند که تجربیات مشتریان و Agentها را بهبود می‌بخشد. همکاری این دو راهکار با یکدیگر تجربه‌ی لذت‌بخشی را ایجاد می‌کند که تعاملات بین یک کسب‌و‌کار و مشتری‌های آن را بهبود می‌بخشد.
Citrix Workspace for Google Cloud solution video_720 thumbnail
3

راهکار Citrix Workspace برای Google Cloud

امروزه مقدار کاری که در درون دفاتر انجام می‌شود با کاری که بیرون از آن‌ها انجام می‌گردد، برابری می‌کند. همچنین کارایی دستگاه‌های موبایل با رایانه‌های قدیمی برابری می‌کند. امروزه در مدیریت محیط کاری، باید کاربران را ترغیب کرد تا به Cloud بیایند و در کسب‌و‌کار قابلیت‌های دیجیتال را در اولویت قرار داد و همچنین، پیچیدگی […]