دریافت ویدیو
What is vRealize Operations- – vROps_720 thumbnail
0

معرفی راهکار vRealize Operations Cloud

در این ویدیو دمویی از راهکار vRealize Operations Cloud ارائه می‌شود و می‌بینیم که پیاده‌سازی vRealize Operations به‌صورت SaaS چطور چابکی و مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد.