دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی راهکار vRealize Operations Cloud

در این ویدیو دمویی از راهکار vRealize Operations Cloud ارائه می‌شود و می‌بینیم که پیاده‌سازی vRealize Operations به‌صورت SaaS چطور چابکی و مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد.

ویدیوهای مرتبط