دریافت ویدیو
Got Sensitive Cloud Data- Data Security Posture Management Helps Protect It_720.mp4_snapshot_03.09.394
0

حفاظت از داده‌های حساس در Cloud

رایانش Cloud بدین معنی است که داده‌های شما روی رایانه‌ی فرد دیگری قرار دارد. همین امر ریسک‌های زیادی را به همراه می‌آورد، مخصوصا وقتی هزینه بالای نقض‌های امنیتی داده و جریمه‌های مربوطه را در نظر بگیریم. در این ویدیو شرح داده می‌شود که راهکار مدیریت وضعیت امنیتی داده یا DSPM چگونه می‌تواند قرار گرفتن داده […]