دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

حفاظت از داده‌های حساس در Cloud

رایانش Cloud بدین معنی است که داده‌های شما روی رایانه‌ی فرد دیگری قرار دارد. همین امر ریسک‌های زیادی را به همراه می‌آورد، مخصوصا وقتی هزینه بالای نقض‌های امنیتی داده و جریمه‌های مربوطه را در نظر بگیریم. در این ویدیو شرح داده می‌شود که راهکار مدیریت وضعیت امنیتی داده یا DSPM چگونه می‌تواند قرار گرفتن داده در معرض خطر را کاهش دهد، از نشت داده جلوگیری کند، ریسک‌های Third-Party را مدیریت کند و تطبیق‌پذیری با مقررات مربوط به داده را تسهیل نماید.

ویدیوهای مرتبط