دریافت ویدیو
سرویس Veritas Information Map
1

ویدیوی معرفی Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های مبتنی بر Saas

سرویس Veritas Information Map سرویس Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های Multi-Cloud مبتنی بر SaaS می‌باشد. این سرویس دیدگاهی یکپارچه از داده‌ها را فراهم می کند. همچنین با ارائه تجربه بصری همه‌جانبه، به کاربر بینشی حیاتی از کسب‌و‌کار خود ارائه نماید و موجب بهینه سازی در ذخیره‌سازی اطلاعات می‌گردد. علاوه بر این که Veritas Information Map، موجب کاهش […]