دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

ویدیوی معرفی Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های مبتنی بر Saas

سرویس Veritas Information Map

سرویس Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های Multi-Cloud مبتنی بر SaaS می‌باشد. این سرویس دیدگاهی یکپارچه از داده‌ها را فراهم می کند. همچنین با ارائه تجربه بصری همه‌جانبه، به کاربر بینشی حیاتی از کسب‌و‌کار خود ارائه نماید و موجب بهینه سازی در ذخیره‌سازی اطلاعات می‌گردد. علاوه بر این که Veritas Information Map، موجب کاهش هزینه ها و به حداقل رساندن ریسک اطلاعات در سازمان می گردد.

Veritas Information Map در مدیریت ‫داده‌های Multi-Cloud

‫در دنیایی که حجم داده‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، لازم است که سازمان ها بر شناسایی ‫و دسترسی به داده‌هایی متمرکز شوند که بیشترین اهمیت را دارند. در نتیجه سازمان‌های IT به دیدی یکپارچه به ‫داده‌های خود نیاز دارند تا به بینشی حیاتی برای کسب‌وکار خود دست یابند. این امر در نهایت موجب کاهش هزینه‌ها و همچنین انطباق ‫با Policyها می‌گردد. با داشتن آگاهی بهتر از اینکه داده‌ها ‫در کجا ذخیره شده‌اند، چه کسانی صاحب آن‌ هستند ‫و چطور به آنها دسترسی پیدا می‌کنند، مدیران قادر خواهند بود تا به صوررتی موثرتر از داده ها محافظت کرده، ‫آنها را Migrate نموده یا حذفش کنند.

راهکار Veritas Information Map به عنوان یک راهکار ‫در مدیریت ‫داده‌های Multi-Cloud، به سازمان‌های IT کمک می‌کند ‫که بارهای کاری Storage خود را بهتر ‫بهینه‌سازی کرده و به درک بالاتری از داده‌های ساختارمند ‫و غیرساختارمند خود دست پیدا کنند. در این ویدیو با ویژگی های این سرویس بیشتر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای مرتبط