دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیوی معرفی Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های مبتنی بر Saas

سرویس Veritas Information Map

سرویس Veritas Information Map، یک راهکار مدیریت داده‌های Multi-Cloud مبتنی بر SaaS می‌باشد. این سرویس دیدگاهی یکپارچه از داده‌ها را فراهم می کند. همچنین با ارائه تجربه بصری همه‌جانبه، به کاربر بینشی حیاتی از کسب‌و‌کار خود ارائه نماید و موجب بهینه سازی در ذخیره‌سازی اطلاعات می‌گردد. علاوه بر این که Veritas Information Map، موجب کاهش هزینه ها و به حداقل رساندن ریسک اطلاعات در سازمان می گردد.

Veritas Information Map در مدیریت ‫داده‌های Multi-Cloud

‫در دنیایی که حجم داده‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، لازم است که سازمان ها بر شناسایی ‫و دسترسی به داده‌هایی متمرکز شوند که بیشترین اهمیت را دارند. در نتیجه سازمان‌های IT به دیدی یکپارچه به ‫داده‌های خود نیاز دارند تا به بینشی حیاتی برای کسب‌وکار خود دست یابند. این امر در نهایت موجب کاهش هزینه‌ها و همچنین انطباق ‫با Policyها می‌گردد. با داشتن آگاهی بهتر از اینکه داده‌ها ‫در کجا ذخیره شده‌اند، چه کسانی صاحب آن‌ هستند ‫و چطور به آنها دسترسی پیدا می‌کنند، مدیران قادر خواهند بود تا به صوررتی موثرتر از داده ها محافظت کرده، ‫آنها را Migrate نموده یا حذفش کنند.

راهکار Veritas Information Map به عنوان یک راهکار ‫در مدیریت ‫داده‌های Multi-Cloud، به سازمان‌های IT کمک می‌کند ‫که بارهای کاری Storage خود را بهتر ‫بهینه‌سازی کرده و به درک بالاتری از داده‌های ساختارمند ‫و غیرساختارمند خود دست پیدا کنند. در این ویدیو با ویژگی های این سرویس بیشتر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای مرتبط