دریافت ویدیو
Citrix Workspace for Google Cloud solution video_720 thumbnail
3

راهکار Citrix Workspace برای Google Cloud

امروزه مقدار کاری که در درون دفاتر انجام می‌شود با کاری که بیرون از آن‌ها انجام می‌گردد، برابری می‌کند. همچنین کارایی دستگاه‌های موبایل با رایانه‌های قدیمی برابری می‌کند. امروزه در مدیریت محیط کاری، باید کاربران را ترغیب کرد تا به Cloud بیایند و در کسب‌و‌کار قابلیت‌های دیجیتال را در اولویت قرار داد و همچنین، پیچیدگی […]