دریافت ویدیو
Enable GPU-as-a-Service (GPUaaS) for your organization with HPE’s new solution_720 thumbnail
1

معرفی راهکار GPU As-a-Service متعلق به HPE

در تنظیمات Bare Metal عادی، تیم‌های زیرساخت سرورهای GPU اختصاصی را برای تیم‌ها و برنامه‌های کاربردی متفاوت آماده‌سازی می‌نمایند. این تخصیص استاتیک به Queueing منتهی می‌شود و تیم‌های مختلف مجبور می‌شوند منتظر بمانند تا نوبتشان شود. این فرایند آماده‌سازی Bare Metal دستی و انعطاف‌ناپذیز ممکن است روزها و حتی هفته‌ها زمان ببرد. شرکت HPE برای […]