دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی راهکار GPU As-a-Service متعلق به HPE

در تنظیمات Bare Metal عادی، تیم‌های زیرساخت سرورهای GPU اختصاصی را برای تیم‌ها و برنامه‌های کاربردی متفاوت آماده‌سازی می‌نمایند. این تخصیص استاتیک به Queueing منتهی می‌شود و تیم‌های مختلف مجبور می‌شوند منتظر بمانند تا نوبتشان شود. این فرایند آماده‌سازی Bare Metal دستی و انعطاف‌ناپذیز ممکن است روزها و حتی هفته‌ها زمان ببرد.
شرکت HPE برای حل این مشکل راهکار GPU-As-A-Service یا به اختصار GPUaas را فراهم نموده است که به تیم IT این توانایی را می‌دهد که تجربه‌ای مشابه به Cloud را برای کاربران خود، با هدف آماده‌سازی زیرساخت GPU به صورت On-Premise ارائه نماید. با استفاده از Bluedata Software، می‌توان محیط‌های GPU که Containerشده‌‌اند را تنها در عرض چند دقیقه آماده‌سازی نمود.

ویدیوهای مرتبط