دریافت ویدیو
Predictive IT with Splunk IT Service Intelligence_720 thumbnail
1

با Splunk IT Service Intelligence مشکلات را در کوتاهترین زمان پیشبینی کنید

در این ویدئو قابلیت‌های پیشبینی‌کننده‌ی Splunk IT Service Intelligence و ارزش آن برای کسب‌و‌کار شرح داده شده است. این راهکار به سازمان‌ها کمک می‌کند از IT واکنش‌محور به IT پیشبینی‌کننده انتقال یابند، زیرا در دنیای دیجیتال امروز که پیچیده است و به سرعت جلو می‌رود یک استراتژی IT پیش‌بینی‌کننده، برای جلو زدن از مشکلات و […]
Intro to Splunk IT Service Intelligence_720 thumbnail
1

راهکار مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل AI با استفاده از Splunk IT Service Intelligence

امروزه، یکی از مشکلات سازمان‌ها این است که تیم‌های IT و کسب‌ و کار به صورت منفرد و جداگانه کار می‌کنند و دید مشترکی از تجربه‌ی مشتری و خدماتی که از آن پشتیبانی می‌کنند، ندارند. در این ویدئو نگاهی کوتاه به راهکار Splunk IT Service Intelligence یا به اختصار ITSI ارائه می‌شود؛ یک راهکار مانیتورینگ […]