دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

با Splunk IT Service Intelligence مشکلات را در کوتاهترین زمان پیشبینی کنید

در این ویدئو قابلیت‌های پیشبینی‌کننده‌ی Splunk IT Service Intelligence و ارزش آن برای کسب‌و‌کار شرح داده شده است. این راهکار به سازمان‌ها کمک می‌کند از IT واکنش‌محور به IT پیشبینی‌کننده انتقال یابند، زیرا در دنیای دیجیتال امروز که پیچیده است و به سرعت جلو می‌رود یک استراتژی IT پیش‌بینی‌کننده، برای جلو زدن از مشکلات و حفاظت از درآمد و تجربه‌ی کاربر، حیاتی می‌باشد.

ویدیوهای مرتبط