دریافت ویدیو
Securing the Digital Workspace with VMware Workspace ONE_720 thumbnail
5

امن‌سازی فضای کاری دیجیتال با VMware Workspace ONE

فضای کاری دیجیتال برای مصرف‌کنندگان دسترسی ساده‌ای را به برنامه‌های کاربردی و داده فراهم می‌نماید. اما با رشد و تکامل کاربران، برنامه‌های کاربردی، Endpointها و شبکه‌ها، Surface Area برای حملات سایبری احتمالی نیز افزایش می‌یابد. راه حل ایمن‌سازی یک فضای کاری دیجیتال، یک محصول نیست، بلکه یک پلتفرم است. راهکار Workspace ONE متعلق به شرکت […]