دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

امن‌سازی فضای کاری دیجیتال با VMware Workspace ONE

فضای کاری دیجیتال برای مصرف‌کنندگان دسترسی ساده‌ای را به برنامه‌های کاربردی و داده فراهم می‌نماید. اما با رشد و تکامل کاربران، برنامه‌های کاربردی، Endpointها و شبکه‌ها، Surface Area برای حملات سایبری احتمالی نیز افزایش می‌یابد. راه حل ایمن‌سازی یک فضای کاری دیجیتال، یک محصول نیست، بلکه یک پلتفرم است. راهکار Workspace ONE متعلق به شرکت VMware به سازمان‌ها پلتفرمی را می‌دهد که می‌تواند به صورت ایمن به تیم IT قابلیت قدرت بخشیدن به نیروی کاری و استفاده از تکنولوژی‌های مورد نیاز را بدهد.

ویدیوهای مرتبط