دریافت ویدیو
Hybrid IT Helps You Optimize Your Applications and IT Operations_720 thumbnail
1

بهینه‌سازی برنامه‌های کاربردی و عملیات IT با استفاده از Hybrid IT

‫آینده در دست Hybrid IT ‫امروزه برنامه‌های کاربردی و داده‌ها، ‫در یک دیتاسنتر قرار دارند. ‫اما باید ترکیب صحیحی از Hybrid IT ‫انتخاب شود تا چابکی را افزایش داده و ‫ارائه‌ی برنامه‌های کاربردی و خدمات را تسریع نماید. ‫شرکت HPE می‌تواند در تعریف قدرت ‫و بهینه‌سازی ترکیب مناسب، به شما کمک کند. ‫درحالی‌که تکنولوژی لازم […]