دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

بهینه‌سازی برنامه‌های کاربردی و عملیات IT با استفاده از Hybrid IT

‫آینده در دست Hybrid IT

‫امروزه برنامه‌های کاربردی و داده‌ها، ‫در یک دیتاسنتر قرار دارند. ‫اما باید ترکیب صحیحی از Hybrid IT ‫انتخاب شود تا چابکی را افزایش داده و ‫ارائه‌ی برنامه‌های کاربردی و خدمات را تسریع نماید.

‫شرکت HPE می‌تواند در تعریف قدرت ‫و بهینه‌سازی ترکیب مناسب، به شما کمک کند. ‫درحالی‌که تکنولوژی لازم برای توسعه‌ی ‫برنامه‌های کاربردی به سمت Containerization ‫و مایکروسرویس‌ها حرکت می‌کند. ‫سازمان‌ها با چالشِ یافتن بهترین راه برای ‫بهره بردن از این قابلیت‌های جدید، مواجه هستند ‫تا به حداکثر بازدهی کسب‌و‌کار دست پیدا کنند.

‫اگر با یکی از این موارد طرف هستید:

  • ‫زیرساختی کهنه که دارای مقیاس‌پذیری نیست
  • چندین ابزار مدیریت که پیچیدگی را افزایش می‌دهند
  • ‫حفاظت ناکارآمد از داده
  • محدودیت‌های بودجه‌ای

‫باید ترکیب مناسبی از Hybrid IT را بیابید ‫تا به بهینه‌سازی عملیات‌های IT ‫شما کمک کند ‫و توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی را ‫در Webscale تسریع نماید. ‫انتخاب ترکیبی مناسب به شما توانایی تجمیع ‫و مدرنیزه کردن زیرساخت‌هایتان را می‌دهد ‫و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی ‫مجازی‌سازی‌شده‌ی Tier 1 را تسهیل می‌نماید.

ویدیوهای مرتبط