دریافت ویدیو
Zero Trust Explained in 4 mins_720 thumbnail
1

معرفی جامع و مزایای رویکرد Zero-Trust

هدف از رویکرد Zero-trust این است که امنیت را حول هر کاربر، هر دستگاه و هر اتصال قرار دهد. این رویکرد ابزار امنیتی را یکپارچه‌سازی کرده تا بتواند از ارزشمندترین دارایی‌ها حفاظت شود و همچنین تهدیدات را پیش از وقوع مدیریت نماید.
What is Cisco Zero Trust_720 thumbnail
2

معرفی پلتفرم Zero Trust سیسکو

امروزه با وجود میلیاردها دستگاه IoT و هزاران برنامه‌ی کاربردی Cloud، امنیت سازمانی به مرور قابلیت دید و کنترل خود را روی اینکه چه کسی و چه چیزی به داده‌های سازمان دسترسی دارد از دست می‌دهد و در نتیجه نیازمند رویکردی مدرن و جامع است. در این ویدئو خواهیم دید که پلتفرم Zero Trust از […]