دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی جامع و مزایای رویکرد Zero-Trust

هدف از رویکرد Zero-trust این است که امنیت را حول هر کاربر، هر دستگاه و هر اتصال قرار دهد. این رویکرد ابزار امنیتی را یکپارچه‌سازی کرده تا بتواند از ارزشمندترین دارایی‌ها حفاظت شود و همچنین تهدیدات را پیش از وقوع مدیریت نماید.

ویدیوهای مرتبط