دریافت ویدیو
vSAN Quickstart Installation_720 thumbnail
0

آموزش نصب vSAN با روش Quickstart

در این ویدیو در مورد آموزش نصب vSAN صحبت خواهد شد، باید توجه داشت که برای نصب vSAN چند روش وجود دارد. در این ویدیو در مورد روش Quickstart که بتوان vSAN را روی سه Host نصب کرد. سپس در مورد فرایند پیکربندی و Healthcheckهای vSAN Skyline بحث می‌شود. برای آگاهی از میزان عملکرد vSAN […]