دریافت ویدیو
Blockchain Technology Simplified- Bitcoins and Blockchain Explained – Blockchain Tutorial – Edureka_720 thumbnail
0

بررسی تکنولوژی Blockchain، پایه‌ی Cryptocurrencyها

امروزه با متداول شدن پرداخت‌های دیجیتال دیگر نیازی به حمل پول نقد نیست و چه خواستار غذا باشید، چه خرید‌های روزمره، چه تاکسی و چه خدمات عمومی، ‫می‌توانید هزینه‌ها را‫ به صورت دیجیتال پرداخت نمایید. اما تفاوت بین این نوع پرداخت و پول نقد این است که ‫پول نقد، غیر قابل ردیابی است، ‫می‌توان به […]