دریافت ویدیو
SOC 2 Academy_ Integration with the COSO Framework_720 thumbnail
2

مجموعه ویدئوی آموزش ضوابط SOC 2: یکپارچه‌سازی با چارچوب COSO – قسمت چهارم

‫یکی از تغییرات اساسی در ‫چارچوب SOC 2 در سال 2017، اضافه شدن 17 اصل از چارچوب کنترل داخلی COSO است. چارچوب یکپارچه‌ی کنترل داخلی COSO یکی از متداول‌ترین مدل‌های مورد استفاده برای طراحی، پیاده‌سازی، حفظ و نگهداری و ارزیابی کنترل‌های داخلی است و به پنج بخش تقسیم می‌شود: کنترل، محیط، ارزیابی ریسک، اطلاعات و […]