دریافت ویدیو
Get Started with VMware Site Recovery_720 thumbnail
2

راهکار VMware Site Recovery چه کاربردی دارد؟

راهکار Site Recovery یک راه حل برای استمرار کسب و کار و Disaster Recovery است که به برنامه ریزی ، آزمایش و اجرای بازیابی ماشین های مجازی بین یک سایت محافظت شده vCenter Server و یک سایت بازیابی vCenter Server کمک می‌کند. این راهکاربصورت On-Demand و As-a-Service ارائه می‌گردد و می‌توان با استفاده از آن […]
Why vSAN for Disaster Recovery_720 thumbnail
3

کاربرد vSAN در Disaster Recovery

VMware vCenter Server و vSphere و vSAN با همکاری هم بهترین پلتفرم را برای اجرا و مدیریت بارهای کاری ماشین‌های مجازی ایجاد می‌نمایند که در صورت رخداد یک Disaster نیازمند عملکرد قابل پیش‌بینی و بازیابی سریع هستند. یکپارچه‌سازی vSAN با vSphere از طریق مدیریت Storage مبتنی بر Policy، مدیریت را تسهیل می‌نماید. پیش از این […]